Vilkår og betingelser

1. For arrangementer

Avmelding kurs og konferanser

Ved deltakerens avmelding gjelder følgende om ikke annet fremgår av kursannonsen:

  • Avmelding mer enn fire uker før kursstart gir full refusjon av kursavgiften
  • Avmelding mellom fire uker og én uke før kursstart belastes med et gebyr på 50 % av kursavgiften
  • Avmelding én uke eller mindre før kursstart belastes med 100 % av kursavgiften
  • Ovennevnte betingelser gjelder også dersom kurset har venteliste
  • Påmeldte digitale kurs lar seg ikke avbestille etter at kurset er åpnet og tilgang til kursmaterialet er gitt
  • Påmeldte digitale kurs i sanntid som webinarer, strømming mv., følger de alminnelige vilkår for avmelding
  • Det gis ikke refusjon av kursavgift ved ubenyttet kursplass
  • Plassen kan overføres til en kollega

2. Digitale kurs og konferanser

Digitale kurs er ment for personlig bruk for deltaker oppgitt i påmelding. For det tilfellet kjøper ikke er den samme som bruker, gjelder bruksretten kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner og/eller medarbeidere hos kjøper av kurset.

Dersom to eller flere ønsker å følge kurset/arrangementet fra samme lokale, må alle være påmeldt på forhånd. Dersom det ved opprop eller på annen måte viser seg at ikke-påmeldte personer følger kurset/arrangementet, vil disse bli fakturert i etterkant.

3. Avlysning og endring av kurs

Norsk Vann tar forbehold om at kurs kan avlyses eller flyttes ved for liten deltakelse. Dette gjelder også dersom kurset på grunn av avbestillinger kommer under den minimumsgrense som er satt for kurset. Dette gjelder også digitale kurs i sanntid, dvs. livestream og webinarer.

4. Kursdokumentasjon

Kursdokumentasjon er elektronisk og/eller trykt. Kursdokumentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjonen tilhører Norsk Vann og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjonen til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakerens egen bruk.

5. Deltakerlister

Deltakerlister distribueres ikke elektronisk. Se vår personvernerklæring for mer informasjon rundt dette.
Disse betingelsene gjelder fra og med 24. mai 2023