Nitrogenfjerning

Det går lang tid mellom hver gang det bygges et renseanlegg med nitrogenfjerning i Norge, og fortsatt er det bare 6 anlegg i drift. Det er slått fast at for å redde Oslofjorden må mange renseanlegg bygges om og oppgraderes med nitrogenfjerning. Noen nye anlegg er allerede under planlegging, og det vil bli mange flere. Behovet for oppdatert kunnskap og kompetanse om nitrogenfjerning er derfor sterkt økende. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det uten tvil stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning.
Write your awesome label here.

Målgruppe

  • Ansatte i kommuner og IKS/KF/AS som eier og drifter avløpsrenseanlegg har ofte ulik bakgrunn og kompetanse. Primært rettes dette kurset mot de som tar beslutninger om investeringer på ingeniør-/ledernivå.
  • Rådgivere som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i arbeidet fra utredning – beslutning – gjennomføring for å tilfredsstille krav i forskrift
  • Ansatte i driftsassistanser som skal bistå kommuner og IKS/KF/AS i drift av renseanleggene
  • Ansatte i miljøforvaltningen som ønsker oppdatert kunnskap for å kunne utføre forvaltningsarbeidet på en best mulig måte

Mulighet for samling

  • Hvis dere som tar kurset melder tilbake om behov for en digital samling, f eks. for å gjennomgå øvingsoppgavene, kan vi arrangere en slik digital samling med mulighet til å diskutere og spørre kursinstruktør Hallvard Ødegaard.

Hva er inkludert?

  • 10 kapitler
  • 9 videoer
  • 1 kursbevis

Kursets mål

Øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien for og metoder for fjerning av nitrogen.

Undervisningsopplegg

Kurset gjennomføres i helhet som e-læring. Kurset inneholder 9 leksjoner på ca 35-45 minutter, og avslutningsvis i hver leksjon er det en quiz. Det er ikke krav til å gjennomføre quizene, men det er en fin mulighet til å sjekke hva man har fått med seg. Det er også to øvingsoppgaver i slutten av kurset.
Møt instruktøren

Hallvard Ødegaard

Hallvard Ødegaard er en norsk professor emeritus innen fagfeltet vann- og miljøteknikk. Han er spesielt kjent for sitt arbeid innen behandling av drikkevann- og avløpsvann. Ødegaard har hatt en lang karriere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tidligere NTH, hvor han har bidratt betydelig til utdanning av VA-ingeniører i Norge og til utviklingen av innovative løsninger for behandling av avløpsvann og drikkevann. Han er kanskje mest kjent som oppfinneren av den MBBR, en biofilmreaktor med bevegelig bæremedium, en avansert metode for biologisk rensing av avløpsvann som i dag brukes i renseanlegg over hele verden. Hans bidrag har hatt stor betydning for både forskningsmiljøet og avløpsvannindustrien i Norge og internasjonalt. Han mottok i 2011 Den Kongelige St. Olav’s Orden (ridder av 1. klasse) i 2011 for sitt arbeid innen vannforskning.
Patrick Jones - Course author