Tilgjengelige kurs

I dette kurset gis en innføring i helse-miljø- og sikkerhet ved avløpsanlegg.
Målgruppen er de som arbeider i kommuner/avløpsanlegg som ledere og driftspersonell og som ønsker en innføring regelverk, helserisiko, verne og sikkerhetstiltak.

Kurset vil ikke bli kjørt i 2016, da endringer i kursinnholdet må gjøres først.

Les mer om kurset her.

Kurset gir en innføring i Norsk Vann sin bransjenorm for slam.
Ved påmelding til kurset får man en innføring i normen, tilgang til normdokumentet. Ved å delta på en obligatorisk dagssamling, der sentrale temaer i normen drøftes, får deltakeren et kursbevis. Samling forutsetter et visst antall deltakere for å få til en effektiv erfaringsoverføring.
Etter gjennomført kurs, kan bedriften gå videre til implementeringen av normen, inkl. en dagssamling.


Les mer her.

Kurs i kildesporing av i avløpsnettet. Kurset ble i 2011/2012 utvidet til også å omfatte sporing av feilkoblinger, oljelekkasjer mv.

Kurssamling skjer i Oslo, på KLIFs konferansesenter og i en kum i gåavstand fra konferansesenteret.

Kurset vil ikke bli kjørt i 2016 grunnet kapasitetsproblemer hos Norsk Vann.Les mer her.

Norsk Vann er i gang med å utvikle et tilbud til elever i den videregående skolen, hvor hovedmålet er å få rekruttering til VA-faget ved lærlingplasser i VA-bedrifter.

Her i denne kursportalen tenker vi å tilby en beskrivelse/presentasjon av "Lærlingskole for VA" for faglærere, veiledere og elever i den videregående skolen.

Et pilotprosjekt er gjennomført i 2014 med HIAS IKS, GIVAS IKS og Hedmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.

For mer informasjon: kontakt Yngve Wold, Norsk Vann.

Målet med kurset er å gi et opplæringstilbud til personer som arbeider, eller skal arbeide, med vannforsyning og avløp uten å ha tilstrekkelig teoretisk bakgrunn. Hovedvekt vil legges på administrative forhold som regelverk, rapportering, planverk, osv. I den faglige delen gir kun en oversikt med prinsipper og hovedelementer. Kurset er en kombinasjon av nettbasert opplæring og samlinger.

Se mer om kurset her ...Ved spørsmål: kontakt kurssekretær på 62553030