Norsk Vann sin VA-ordbok

VA-ordboka er et eget menyvalg i Norsk Vann sin e-læringsportal (https://kurs.norskvann.no). Her gis en kort omtale av hvordan den er bygget opp og hvordan den er knyttet til e-læringskurs i kursportalen.
For at våre medlemmer og andre skal få lettere tilgang til den elektroniske ordboken, så legges det en lenke i Norsk Vann sin hovedside.

  • VA-ordboken er åpen, dvs. det er tilgjengelig for alle uten å måtte være kursdeltaker i portalen.
  • VA-ordboken er under utvikling og vil bli supplert bl.a. knyttet til nye rapporter der nye faguttrykk mv. benyttes.
  • For de som tar e-læringskurs, så gir VA-ordboken oppslag, dvs. at ved å klikke på en lenke får forklaring på ord/uttrykk som hentes fra ordboken.
Store øyne Søking: skriv ord eller deler av ord/utrykk - ikke bruk * bak. Etter du har trykket på "Søk"- knappen, ser du hvilke treff du har fått (rull skjermbildet så du kommer nedenfor alfabet-menyen).

Vi gjør oppmerksom på at ordboken pr. i dag ikke er sortert etter kategori (f.eks. etter; vann, avløp, ledningsnett, osv.) Dette er noe som vil bli vurdert senere.

Klikk på ordboken...

0


Juni 2010
Steinar K. Nybruket
Sist endret: torsdag, 12. desember 2013, 09:04