KP-VA-forkurs (VA-fagbrev for driftsoperatører)

Denne videoen viser hva KP-VA forkurs omfatter. Dette er et kurstilbud for lærlinger (uten Vg2 kjemiprosess) og praksiskandidater som trenger kunnskaper om kjemiprosess for å gå opp til tverrfaglig eksamen i regi av Udir.


Sist endret: tirsdag, 14. juni 2016, 10:00