FAQ

0

FAQ om e-læringsportalen


Trenger jeg et eget brukernavn for å bruke kursportalen?

Ja, du må etablere en brukerkonto ved å fylle ut et elektronisk skjema. Dette er en engangsjobb. Etter du har laget en slik konto, så kan du melde deg på de kursene som tilbys. Les om kursene under "kursomtale", der kursinnhold, målgrupper, kostnader mv. står beskrevet.

Er brukerkonto personlig?
Ja, den er personlig. Den som tar kurs får personlig kursbevis.

Hva med høytaler/hodetelefon?
Vi anbefaler at du kjøper et hodesett til noen hundrelapper. Du vil da kunne sitte uforstyrret og høre lyd bedre enn via en høytaler.

Kan jeg vite hvem andre som tar samme kurs som meg selv?
Ja, når du er pålogget det aktuelle kurset, så har du et menyvalg "Deltagere". Her ser du hvilke andre som tar kurset.

Hvor lang tid har jeg tilgang på kurs jeg har meldt meg på?
Du har tilgang til kurset så lenge kurset er oppe og går i kursportalen.

Er det noe tilbud utover det som presenteres i et e-læringskurs?
Ja, på flere av kursene vil det var en obligatorisk dagssamling der man kan drøfte
utvalgte temaer og utveksle erfaringer med andre.

Blir kursene oppdatert?
Ja, de vil bli oppdatert ut fra innspill fra brukerne innenfor tilgjengelige økonomiske rammer som kursinntektene gir.

Sist endret: tirsdag, 14. juni 2016, 11:52