VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

V

Vannverk

Anlegg for magasinering, inntak, behandling, fremføring og distribusjon av vann til offentlig og industrielt bruk. Vannverk benyttes også om den organisasjon som eier og driver anleggene.

Water works


Varighetskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom strørrelsen av en variabel og den del av observasjonstiden den variable har hatt minst/høyst samme verdi. Varighetskurve benyttes mye innen hydrologien, og observasjonstiden er da vanligvis ett år. Jfr. frekvenskurve.

Duration curve


Varmeveksler

Enhet for indirekte varmeoverføring fra et medium til et annet. Benyttes i VA-teknikken bl.a. ved oppvarming av slam.

Heat exchanger


Vaskemidler

(detergenter)

Kjemiske produkter til vaske og rengjøring. Moderne vaskemidler består av vaskeaktive stoffer (tensider) tilsatt hjelpestoffer, f.eks. byggere (alkalier, polyfosfater), smussbærere, blekemidler (natriumperborat), optiske hvitemidler og proteinspaltende enzymer. Jfr. tensider, byggere, såpe.

Detergents


Vasspest

Elodea canadensis. Undervannsplante som kan opptre i store mengder i  innsjøer og sakteflytende elver (eutrofieringsindikator). Vasspestinvasjon kan forårsake at andre, høyere vannplanter forsvinner eller reduseres sterkt i antall.

Water weed


Våt dosering

Volumetrisk tilmåling av kjemikalier i løsning eller suspensjon for tilsetting til vann eller avløpsvann. Jfr. tørrdosering.

Solution feeding


Våtforbrenning

(Våtoksydasjon)

Oksydasjon av organisk stoff, f.eks. slam, i løsning eller suspensjon ved å utsette væsken for høyt trykk og temperatur. Jfr. slamforbrenning, oppslutning.

Wet combustion, wet oxidation


Våtkompostering

Aerob biologisk nedbrytning av organisk stoff i slam ved lavt tørrstoffinnhold (3 – 5% TS). Ved lufttilførsel og isolering av reaktorer stiger temperaturen i slammet og en oppnår hygienisering.

Værstasjon

Meteorologisk stasjon for måling av nedbør, temperatur, luftfuktighet osv.

Weather station


Vindkjel

(Luftklokke)

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet vannførende ledning etter pumpe eller foran avstengningsanordning. Benyttes til energiutjevning ved plutselige endringer av hastigheten i ledningen, eller utjevning av trykk etter f.eks. en diskontinuerlig fortrengningspumpe. Jfr. hydrofortank.

Surge suppressor, air chamber, air vesselSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE