VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

V

Vannkvalitet

Karakteriseres ved den kvalitative og kvantitative forekomst av forskjellige stoffer og organismer.

Water quality


Vannlås

Kum eller sluk med dykket sperre eller væskefylt, bøyet rør for å hindre utlufting av gass fra f.eks. ledning eller beholder.

Water seal, water trap


Vannledning

Ledning for fremføring av drikkevann, industrivann o.l. Vannledning er vanligvis lukket (rør, tunnel), men kan også være åpen (kanal, renne). Jfr. hovedvannledning, stikkledning.

Water conduit, water pipeline


Vannledningsnett

Rørnett for fremføring og fordeling av vann til forbrukere innenfor et område.

Water distribution system


Vannportalen

Dette er et eget nettsted knyttet til arbeidet med Vannforskriften og EUs Vanndirektiv. Les mer....(åpner i nytt vindu).

Vannregion

Vannregion er definert i Vannportalen, les mer...
På denne siden (som åpnes i nytt vindu) finner du også flere sentrale definisjoner innen vannforvaltningen.

Vannrenseanlegg

Anlegg for fremstilling av drikkevann. Karakteriseres ved de benyttede behandlingsprosesser. Jfr. renseanlegg.

Water treatment plant, purification plant, water works


Vannskille

Grense mellom nedbørfelt. For overflatevann går vannskillet langs forhøyninger i terrenget. Vannskille for overfaltevann og grunnvann er ikke alltid sammenfallende. Jfr. grunnvannskille.

Drainage divide, watershed (divide)


Vannstand

Vannoverflatens nivå i forhold til et referanseplan. I vassdrag og kunstige magasiner måles vannstand vanligvis i forhold til et fastmerke.

Water stage, water level


Vanntårn

Tårn med vannreservoar på toppen. Benyttes for å oppnå ønsket trykk i vannledningsnett i flate områder. Jfr. høydebasseng.

Water tower, elevated (storage) tankSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE