VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

U

Umettet sone

(Jordluftsone)

Sone i grunnen mellom markoverflaten og grunnvannsspeilet, hvor porene delvis er fylt med luft og delvis med vann. Jfr. mettet sone, markvann.

Unsaturated zone, zone of aeration


Uorganiske forbindelser

Generell betegnelse på kjemiske forbindelser av andre grunnstoffer enn karbon. Noen enkle karbonforbindelser - som karbondioksyd, karbonsyre, bikarbonater og karbonater - regnes også med til uorganiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Inorganic compounds 


Utjevningsbasseng

(Fordrøyningsbasseng, regnvannsbasseng)

1. Basseng for utjevning av vannføring. Benyttes f.eks. for oppsamling av avløpsvann ved regnvær, som avtappes i regulert mengde når flomtoppen er passert. Utjevningsbasseng benyttes for å unngå belastningsstøt (vannmengde, stoffmengde) i ledningsnett og renseanlegg. Utjevningsbasseng er oftest utstyr med overløp.

2. I forbindelse med anlegg for drikkevann benyttes utjevningsbasseng for å kunne drive vannverk med jevn belastning ved varierende forbruk og for å dekke vannforbruk utover det normale, f.eks. ved brann. Utjevningsbasseng benyttes også for utjevning av de trykksvingninger som kommer av varierende forbruk.

Jfr. trykkreduksjonsbasseng.

Retention basin, distribution basin, stormwater basin


Utløp

Det sted hvor vann renner ut fra en naturlig vannforekomst eller teknisk anlegg. Jfr. innløp, avløp, tilløp.

Outlet


Utløpsledning

Ledning som fører avløpsvann, renset eller urenset, ut i resipient. Kan avsluttes med diffusor for spredning av avløpsvannet i resipienten.

Discharge pipe


Utlutende korrosjon

Korrosjon oppstått ved at et materiale går i oppløsning. Eks.: utløsning av bindemidlet i betong.

Deterioration


Utråtning


UV-behandling

Vanligvis desinfeksjon av vann ved bestråling med ultrafiolett lys.

UV-treatment