VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5
  ALLE

T

Trykksone

Sone i et vannforsyningsanleggs distribusjonsområde hvor vanntrykket er tilnærmet likt. Trykksone bestemmes av ledningsnettets beliggenhet i forhold til vannkilden, og dets evne til å tåle trykk.

Pressure zone


Trykkstøt

Slag forårsaket av trykksvingninger som oppstår i rørledning ved hurtig forandring av volumstrøm.

Water hammer


Turbidimetri

Optisk metode for bestemmelse av turbiditet, basert på at hvitt lys blir spredt når det passerer gjennom en suspensjon. Reduksjonen av lysets intensitet i en bestemt retning måles med et turbidimeter. Ved måling av lysintensiteten vinkelrett på innfallsretningen benyttes betegnelsen nefelometri. Jfr. turbiditet.

Turbidimetry


Turbiditet

Mål for nedsatt siktbarhet i vann pga. suspendert stoff. Turbiditet bestemmes helst ved nefelometri, og i relasjon til en standard. Som standard anvendes suspensjoner av et veldefinert stoff, vanligvis formazin. Jfr. turbidimetri, FTU.

Turbidity


Turbulens

Uordnet, vivlende bevegelse i gass eller væske. Oppstår når strømningshastigheten overstiger en viss grense.

Turbulence


Turbulenskorrosjon

(Errosjonskorrosjon)

Korrosjon på metallet i en væske fremkalt av turbulent strøm. Turbulenskorrosjon forsterkes av suspenderte partikler i væsken.

Impingement attack, erosion corrosion


Turbulent strømning

Strøm i væske eller gass karakterisert ved hyppige og brå forandringer av hastigheten både i retning og størrelse. Jfr. Reynolds tall, laminær strømning.

Turbulent flowSide: (Forrige)   1  2  3  4  5
  ALLE