VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

T

Trekantoverløp

(V-overløp)

Jfr. overløp.

Triangylar weir, V-notch weir


Trommelfilter

(Roterende filter)

Filter for fjerning av partikulært materiale fra vann. Trommelfilter består av liggende, roterende trommel påspent filterduk eller med duk og separat filtersjikt, f.eks. cellulosemasse, som kontinuerlig påføres og skapes av for rengjøring. Jfr. trommelsil, mikrosil, vakuumfilter.

Drum filter, rotary filter


Trommelovn

Lang, roterende trommel montert med svakt fall for forbrenning av slam. Brennsone i ene enden, innmating av slam i motsatt ende. Trommelovn har motstrøms direkte tørking av slammet før forbrenning. Jfr. trommeltørke.

Rotary kiln incinerator


Trommelsil

Horisontal, roterende trommel påspent silduk eller plate for fjerning av partikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Delvis neddykket i vann, vanligvis med radielt utadrettet vannstrøm. Utstyrt med overliggende spyleinnretning og/eller børste for renhold av silduken. Jfr. mikrosil, trommelfilter.

Drum screen, rotary screen macro-strainer


Trommeltørke

Enhet for termisk tørking av slam. Direktetørke som består av en lang roterende trommel montert med svak helning. Vanligvis benyttes varme røykgasser for tørkingen. Kan arbeide både mot- og medstrøms. Jfr. trommelovn.

Rotary kiln dryer


Trykkfilter

Lukket hurtigfilter for filtrering av vann ved overtrykk. Jfr. lukket filter.

Pressure filter


Trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller et tverrsnitt. Jfr. hydrostatisk trykklinje, hydraulisk trykklinje.

Pressure line


Trykkøkningspumpe

Pumpe som brukes til å forhøye trykket (f.eks. vannledningstrykket for høyt beliggende områder eller høyhus). I tilfeller hvor den brukes foran en annen pumpe for å sikre denne tilfredsstillende tiløpsforhold, kalles den også tilbringerpumpe.

Booster pump


Trykkreduksjonsbasseng

Basseng for reduksjon av trykk i vannledningsnett pga vannkildens beliggenhet i forhold til det aktuelle forsyningsområdet. Trykkreduksjonsbasseng tjener samtidig som utjevnings- og reservebasseng. Tilløpet reguleres ved flottørventil.

Pressure-reducing basin


Trykkreduksjonsventil

(Reduksjonsventil)

Ventil som ved hjelp av fjær-, vekt- eller flottørregulering, reduserer vanntrykk.

Pressure-reducing valveSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE