VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

T

Termoklin

Brukes om lag i en vannmasse der temperaturen forandres hurtig med dypet. Jfr. sprangsjikt, temperatursjiktning.

Thermocline


Terskel

Avgrenset forhøyning i bunnen av vassdrag eller sjøområde.

Sill


Terskelfjord

Fjordbasseng, vanligvis utgravd av isbreer, avgrenset ved et ytre grunt parti (terskel). De fleste norske fjorder er av denne type, ofte med et ekstremt forhold mellom terskeldyp og innenforliggende dyp. Karakteristisk for terskelfjord er sterk lagdeling, med et brakt overflatelag og stagnerende dypvann.

Sill fjord


Terskelverdi

Verdi som bestemmer om man skal følge nasjonalt regelverk eller EU direktiver i konkurransegjennomføringen.

Tettbebyggelse

En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelse. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser.

Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelse som én tettbebyggelse.


Tetthetsprøving

Mest vanlige metode for tetthetsprøving av rør, skjøter eller ledninger er å måle eventuelle trykkfall pr tidsenhet etter at røret, skjøten eller ledningen er satt under trykk (vann eller gass).

Test for leakproofness


Tilbakeslagsventil

Ventil som bare tillater gjennomløp en vei.

(Swing) check valve, non-return valve


Tilløp

1) I VA-teknikken om innkommende vann til teknisk anlegg.

2) Bivassdrag, sideelv.

Jfr. innløp, utløp, avløp.

Influent (1), tributary (2)


Timeprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver tatt i løpet av en time. Jfr. blandprøve.

Toksisitet

Giftighet.

ToxicitySide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE