VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Salinitet

Masse i gram av faste stoffer i 1 kg inndampet sjøvann etter at organisk stoff er fullstendig oksydert, bromid og jodid er omregnet til en ekvivalent mengde klorid og karbonat overført til oksyd. Salinitet angis vanligvis i promille. I praksis defineres salinitet ved den empiriske ligningen: S [‰] = 1,80655 · Cl [‰] hvor Cl [‰] er sjøvannets klorinitet.

Salinity


Salmonella

Er en type patogen (sykdomsfremkallende) bakterie. Se mer i Wikipedia.

Slekt av patogene bakterier som kan forekomme i tarmen hos mennesker og dyr. Forskjellige arter forårsaker vannbårne sykdommer som tyfoidfeber, paratyfoidfeber, salmonelloser.


Salpetersyre

Dette er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Kommer salpetersyren i kontakt med huden merkes det umiddelbart. Den er svært etsende (avhengig av konsentrasjon).
Se mer i Wikipedia.

Saltsyre

Saltsyre er en klar, fargeløs eller meget svak gulfarget væske.
Les mer i Wikipedia.

Sandfang

1) Kum, tank e.l. for utskilling/oppsamling av sand fra avløpsvann. Sandfang brukes ved drenering av gater og plasser før til knytning til hovedledning.

2) Basseng eller utvidet del av renne for utskilling av sand fra avløpsvann. Kan utføres for horisontal eller vertikal gjennomstrømning. Horisontalt sandfang kan være utstyrt med luftere for å hindre at lettere suspendert, organisk stoff sedimenterer.

Sand trap, catch pit, grit chamber


Sandfiltergrøft

Grøft fylt med sand for filtering av avløpsvann, med en øvre infiltrasjonsledning og en underliggende ledning for oppsamling og avledning til resipient. Benyttes for små avløpsmengder hvor resipienten er svak og forholdene på stedet ikke egner seg for naturlig infiltrasjon. Jfr. infiltrasjonsgrøft.


Sandspiss

(abessinierbrønn) Brønn for mindre grunnvannsforsyning, hvor et perforert rør med spiss er drevet ned i vannførende formasjon. Jfr. rørbrønn.

Abyssinian tube-well, abyssinian driven well


Sanitæranlegg

Innvendige rørledninger, utstyr, armatur og innretninger som er nødvendige for en bygnings vannforsyning og bortledning av avløpsvann.


Sanitæravløpsvann

Avløpsvann fra sanitærinnretninger. Jfr. kommunalt avløpsvann, spillvann.


Sanitært avløpsvann

Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.


Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE