VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE

S

Stabiliseringsgrad

Forholdet mellom mengde nedbrytbart organisk stoff ved uttak og ved tilførsel til en slamstabiliseringsenhet. Def. gir kun et relativt tall for stabiliseringsgrad, idet det ikke tas hensyn til grad av stabilitet før slammet tas inn i stabiliseringsenheten. Det arbeides med å finne mer eksakte målemetoder for å angi stabiliseringsgrad ved ulike slamtyper hvor stabiliseringsgrad vurderes i forhold til luktulemper ved lagring.

Degree of stability


Stagnasjonsperiode

Brukes om det tidsrom det er lagdeling av vannmassene i en innsjø, i norske innsjøer vanligvis om sommeren (sommerstagnasjon) og vinteren (vinterstagnasjon). Jfr. sirkulasjonsperiode.

Stagnation period


STAMI

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har arbeidet lenge med arbeidsmiljøundersøkelser ved avløpsrenseanlegg.
Hvis du vil gå til STAMI sin nettside, klikk her.

Statisk løftehøyde

Geodetisk løftehøyde økt med trykkforskjellen på vannoverflaten. Ved pumping mellom frie vannoverflater er statisk løftehøyde lik geodetisk løftehøyde. Jfr. manometrisk løftehøyde, total løftehøyde.

Static head


Statisk sugehøyde

Geodetisk sugehøyde redusert med overtrykket på innløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk sugehøyde.

Static suction head


Statisk trykkhøyde

En pumpes statiske trykkhøyde en den geodetiske trykkhøyde økt med overtrykket på utløpssidens vannoverflate. Jfr. manometrisk trykkhøyde.

Static pressure head


Stempelpumpe

Oscillerende fortrengningspumpe med rettlinjet frem- og tilbakegående fortrengningselement (stempel) som avvekslende suger/trykker væske fra lavere til høyere nivå. Stempelpumpe kalles enkeltvirkende eller dobbeltvirkende, avhengig av om en eller begge stempelsider arbeider.

Piston pump, bucket pump


Stengeventil

Stoppventil.

Shut-off valve


Sterilisering

Metoder som tar sikte på å utrydde mikrobielt liv. Jfr. desinfeksjon.

Sterilization


Sterkklorering

Tilsetting av klor til vann i så store konsentrasjoner at klorbehovet overskrides betydelig. Etter sterkklorering er det ofte nødvendig å avklore vannet for å hindre lukt- og smaksulemper. Tilsetting av større klormengder over et kort tidsrom for å uskadeliggjøre mikrobielle og kjemiske forurensninger eller fjerne begroing i rørledninger m.m. betegnes gjerne sjokk-klorering. Jfr. klorbehov, svakklorering, avklorering.

Superchlorination, overchlorinationSide: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE