VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE

S

Spaltesil

Selvrensende skråstilt finspaltet sil. Spalteåpninger 0,025 - 2 mm. Plan eller buet silflate (plansil, buesil), enkelte også med sprang i silflaten. Spesielt profilerte horisontale rette eller buete silstaver. Vannet føres ovenfra på tvers av silstavene. Benyttes for fjerning av partikulært materiale fra avløpsvann.

Stationary screen, cross flow screen


Spenningskorrosjon

Korrosjon på metall forsterket av en mekanisk spenningstilstand hos metallet. Spenningskorrosjon kan enten føre til brudd mellom krystallkornene (interkrystallinsk korrosjon) eller gjennom dem (transkrystallinsk korrosjon).

Stress corrosion


Spillvann

Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved seperatsystem. Jfr. kommunalt avløpsvann, industriavløpsvann.

Sewage


Spillvannsledning

Ledning for transport av forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri. Jfr. overvannsledning, fellesledning.

Sewer


Sprangsjikt

(Metalimnion)

Lag i en vannmasse der en av vannets egenskaper, vanligvis tetthet, hurtig forandres med dypet. I termisk lagdelte innsjøer betegner sprangsjikt sjiktet (metalimnion) mellom overflatelaget og dypvannet (hypolimnion). I saltvann spiller forskjell i saltholdighet oftest større rolle enn temperaturgradienten. Jfr. haloklin, pyknoklin, stagnasjonsperiode, temperatursjiktning.

Thermocline, metalimnion (gjelder innsjøer)


Spuntvegg

Støttevegg som anvendes ved byggearbeider. Består av tettstående, ofte sammenkoblede tre- eller stålplanker drevet ned i grunnen. Spuntvegg tjener til å oppta sidetrykk fra vann, jord og steinmasser i byggegrop eller grøft.

Sheet pile curtain


Spylekum

Kum med anordning for å spyle avløpsledning med dårlig fall. Spylingen skjer manuelt eller automatisk gjennom ventil e.l.

Flushing pipe


Spylevann

1) Vann for tilbakespyling av hurtigsandfilter.

2) Vann for rengjøring ved spyling.

Backwash water, wash water


SS


Stabilisering

Behandling som har som hovedmål å redusere luktulempene ved disponering av slam og annet organisk materiale.


Side: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE