VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE

S

Slamskrape

Utstyr i sedimenteringsbasseng for transport av sedimentert slam til slamlomme og flyteslam til slamrenne. Jfr. kjedeskrape, traversskrape.

Sludge scraper


Slamstabilisering

Biokjemisk, kjemisk eller termisk prosess for nedbrytning av organisk stoff til mer stabile organiske eller uorganiske forbindelser. Den biologiske prosessen kan foregå ved oksydasjon eller reduksjon (aerobt eller anaerobt). Stabilisering fører til mindre luktulemper, reduksjon av tørrstoffmengde og letter ofte viderebehandling. Jfr. mineralisering.

Digestion


Slamsvelling

Utvikling av voluminøst slam med dårlige sedimenterings- og fortykningsegenskaper i aktivslamanlegg. Kan forårsakes av utilstrekkelig oksygentilførsel, tilførsel av giftstoffer eller ved spesielle belastningsforhold. Fører til utvikling av store mengder sopp i slammet. Ved slamsvelling stiger slamvolumindeks fra normalt 50-100 ml/g til 200 ml/g eller mer.

Sludge bulking


Slamtap


Slamteppe

Svevende slamlag i oppadstrømmende vannmasse. Forekommer spesielt i spissbunnede sedimenteringstanker i det nivå hvor slammets synkehastighet er i balanse med vannets stigehastighet. Slamteppe virker som et filter og holder tilbake mindre partikler med lavere synkehastighet enn vannets stigehastighet, som ellers ville gått i avløp.  

Slugde blanket


Slamvann

Vann skilt fra slam ved slamstabilisering, fortykking eller slamavvanning. Jfr. dekanteringsvann, rejekt.

Sludge liquor, supernatant liquor


Slamvolum

Volum av sedimentert slam i vann etter en bestemt henstandstid. Slamvolum måles i Imhoffkjegle eller målesylinder i ml/l. Jfr. sedimentertbart stoff.

Sludge volum


Slamvolumindeks

(SVI)

Forholdet mellom slamvolum i ml etter sedimentering av en 1000 ml prøve i 30 min og slamkonsentrasjon i g/l. Brukes for vurdering av slammets sedimenteringsegenskaper, lite egnet ved høye slamkonsentrasjoner.

Sludge volum index, SVI, sludge index


Soda

Handelsnavn på natriumkarbonat (Na2CO3). Kalsinert soda er vannfri, mens krystallsoda inneholder krystallvann. Soda benyttes til alkalisering av vann.

Soda


Sorpsjon

Fellesbetegnelse på adsorpsjon og absorpsjon. Anvendes gjerne når det er tvil om hvilken av disse som foreligger.

SorptionSide: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Neste)
  ALLE