VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Septikslam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbrytning.

Septiktank

Slamavskiller for enkelthus beregnet for tømming av slam med 1/2 til 1 års mellomrom. Septiktank gir ufullstendig nedbrutt slam ved sur gjæring. Jfr. slamavskiller, septisk slam.

Septic tank


Septisk slam

Slam fra slamavskiller eller septiktank som har gjennomgått en ufullstendig anaerob nedbryting ved sur gjæring.

Septic sludge


Seston

Fellesbetegnelse på svevende organiske og uorganiske partikler i vann. Levende organismer: bioseston. Døde organismer og uorganiske partikler: abioseston.

Seston


Sigevann

1) Egentlig om vann i grunnen i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet.

2) Brukes også om avrenning fra fyllplasser o.l.

Jfr. infiltrasjonsvann, gravitasjonsvann.

Vadose water


Signifikans

Om en påstand er tilfeldig eller ikke.

Signifikansnivå

Grensen for å forkaste en påstand som undersøkes. Angis ofte med bokstaven p. Grensen for forkastelse settes ved p<0,05 eller <0,01.

Siktedyp

Det største dyp hvor en nedsenket hvit skive (Secchi-skive) såvidt er synlig. Siktedyp er vanlig benyttet som mål for vannets gjennomsiktighet.

Water transparency Secchi depth


Sikteskive


Sil

Innretning med påspent metall eller tekstilduk for fjerning av partikulært stoff fra væske. Jfr. filter, rist, mikrosil, silduk, grovsil, finsil.

Strainer, sieveSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE