VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  ALLE

S

Svartvann

Svensk betegnelse for klosettavløpsvann, mest benyttet i forbindelse med vakuumsystem. Jfr. BDT-vann, gråvann.

Svevstoff

(ikke sedimenterbart stoff)

Finfordelt suspendert stoff som holder seg i suspensjon i stillestående vann. Jfr. suspendert stoff, sedimenterbart stoff.

Nonsettleable solids


Svovelbakterier

Uensartet gruppe som omfatter både fargeløse og klorofyllholdige bakterier. De fargeløse svovelbakteriene har anaerob respirasjon og reduserer sulfat til hydrogensulfid (sulfatreduksjon). De fargede former har fotosyntese der hydrogensulfid oksyderes til svovel og videre til sulfat.

Sulphate bacteria


Svoveldioksid

Fargeløs gass med stikkende lukt. Dannes bl.a. ved forbrenning av olje, kull og annet svovelholdig materiale. Svoveldioksid oksyderes i atmosfæren til svovelsyre, og gir opphav til sur nedbør som forårsaker forsurning av vassdrag og jordsmonn, samt korrosjon. Svoveldioksid er et kraftig reduksjonsmiddel, og benyttes til avklorering av vann. Formel: SO2.

Sulphur dioxide


Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk syre, som i gassfase er luktfri og uten farge.
Les mer i Wikipedia.

Svovelvannstoff

Foreldet betegnelse - bruk hydrogdensulfid.

Symbiose

Samliv mellom organismer (symbionter) av forskjellig art. Symbiose skader ingen av partene og kan være til fordel for en eller begge. Jfr. parasitt.

Symbiosis


Syre

Stoff som har evne til å avspalte hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Sure, vandige oppløsninger har pH-verdi under 7. Jfr. base, pH-verdi.

AcidSide: (Forrige)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
  ALLE