VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE

S

Sanitærvæske

Formalinholdig væske, vanligvis ca 10 % konsentrasjon, med forskjellige maskeringsstoffer o.l. Benyttes i kjemikalieklosett for å hindre dekomponering av organisk stoff. Formalin binder proteinene og hindrer stoffomsetningen. Jfr. kjemisk inaktivering, kjemikalieklosett, formalin.


Såpe

Natrium- eller kaliumsalter av høyere fettsyrer. Fremstilles ved koking (forsåping) av dyre- eller plantefett med lut. Avhengig av de fettarter som anvendes, fås såpe med ulike egenskaper, f.eks. toalettsåpe, grønnsåpe, vaskerisåpe. Jfr. tensider.

Soap


Saprofytt

Organisme som lever av dødt organisk stoff. Jfr. parasitt.

Saprophyte 


Secchi-skive

(Sikteskive)

Hvit skive, med diameter 25 cm, som senkes ned i vann til bestemmelse av siktedyp.

Secchi disc


Sedimenterbart stoff

(Sedimenterbart materiale)

Den del av suspendert stoff i vann som har en slik partikkelstørrelse og -densitet at det kan skilles fra vann ved sedimentering. Sedimenterbart stoff angis vanligvis i [ml/l] etter sedimentering i 1/2 eller 2 h i Imhoff-glass eller målesylinder. Sedimenterbart stoff i van kan også angis i [mg/l]. Jfr. suspendert stoff, svevestoff.

Settleable matter, settleable solids


Sedimentering

Prosess for avskilling av suspendert stoff fra væske ved gravitasjon, vanligvis ved å redusere væskens hastighet så den blir så lav at den ikke kan transportere det suspenderte stoff.

Sedimentation, settling


Sedimenteringsbasseng

(Sedimenteringstank)

Tank eller beholder hvor vannet gis en viss oppholdstid slik at partikler i vannet kan sedimentere.

Sedimentation tank, sedimentation basin


Sedimenteringskurve

Kurve som beskriver sedimenteringsdistanse som funksjon av tid. Fremkommer ved måling av slamnivå i en sylinder ved bestemte tidsavsnitt.

Sedimentation diagram


Sedimenteringstank


Sekundærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fellingskjemikalier tilsettes i eget rensetrinn etter mekanisk rensing inkl. forsedimentering. Sekundærfellingsanlegg omfatter ikke enheter for biologisk rensing. Jfr. primærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Secondary precipitation plantSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Neste)
  ALLE