VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Parasitt

Organisme som lever i eller på en vertsorganisme og får sin næring helt eller delvis fra denne. Jfr. saprofytt og symbiose.

Parasite


Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

Patogen

Sykdomsfremkallende.

Pathogenic


Patogene bakterier

Sykdomsfremkallende bakterier.

Pe


Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization


Peristaltisk pumpe

Fortrengningspumpe. Pumping ved periodisk sammenklemming av myk slange ved hjelp av et knastesystem som beveger seg i pumperetningen. Peristaltisk pumpe benyttes vanligvis til prøvetaking og som doseringspumpe.

Peristaltic pump


Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation


Permabilitet

Gjennomtrengelighet.

Permeability


Permanent hardhet

Hardhet i vann som ikke reduseres ved koking, i motsetning til temporær hardhet. Bruk heller betegnelsen ikke-karbonathardhet. Jfr. hardhet.

Permanent hardnessSide:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE