VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6
  ALLE

P

Pulviograf

(Registrerende nedbørmåler)

Instrument for automatisk registrering av nedbør som funksjon av tiden.

Pluviograph, rain recorder


Pumpediagram

(Pumpekarakteristikk)

Grafisk fremstilling av en pumpes karakteristiske data, vanligvis angitt som væskemengde pr tidsenhet (Q) som funksjon av samlet løftehøyde (H), QH-kurve (trotlekurve). I et mer komplett pumpediagram fins gjerne også kurver for virkningsgrad, effektbehov og sugeevne.

Pump diagram, pump curves


Pumpehjul

Roterende element i pumper som overfører effekten fra pumpeakselen til væsken.

Impeller


Pumpehus

Den del av pumpen som omgir og leder væskestrømmen.

Pump casing, pump barrel


Pumpekarakteristikk


Pumpestasjon

Anlegg for pumping av vann eller avløpsvann.

Pump(ing) station


Pumpesump

Mindre kum e.l. for oppsamling av tilrenningsvann for pumping.

Sump


Pyknoklin

Lag i vannmasse med hurtig økning i tetthet med dypet, enten pga økende saltholdighet (haloklin), avtagende temperatur (termoklin) eller en kombinasjon. Jfr. sprangsjikt.

PycnoclineSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6
  ALLE