VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Primærproduksjon

Produksjon av organisk stoff fra uorganiske forbindelser, enten ved fotosyntese eller ved kjemosyntese. Bare klorofyllholdige planter og enkelte bakterier er primærprodusenter. Jfr. sekundærproduksjon.

Primary production


Primærslam

Ubehandlet slam fra mekanisk renseanlegg eller forsedimenteringsenhet. Jfr. råslam.

Primary sludge


Privat avløpsnett

Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Problemavfall

Avfall som må behandles og disponeres på spesiell måte pga fare for akutte eller kroniske effekter på mennesker og/eller miljø. Eks.: løsningsmidler, oljeavfall, tungmetallslam.

Problem waste, hazardous waste


Proporsjonaldosering

Tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann i forhold til gjennomstrømmende vannmengde.

Proportional feed


Proporsjonalprøve

Blandprøve hvor vannmengden pr prøveuttak er proporsjonal med vannføringen.

Proportional sample, composite


Prosessavløpsvann

Avløpsvann preget av å ha vært benyttet i industrielle prosesser. Prosessavløpsvann vil være forurenset med partikulært og/eller oppløst stoff. Jfr. industriavløpsvann.

Process effluent, process waste water


Proteiner

Makromolekylære, nitrogenholdige organiske stoffer. Karakteristiske for levende celler.

Proteins


Protozoer

Urdyr. Encellede dyr som bl.a. omfatter ciliater, amøber og flagellater.

Protozoa


Prøvepumping

Undersøkelse av kapasiteten til et grunnvannsførende lag ved pumping. I undersøkelsen inngår registrering av utpumpet vannmengde og vannstandsvariasjoner, samt bestemmelse av vannkvalitet.

Pumping testSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE