VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Polymer

Kjemisk forbindelse dannet ved sammenslutning (polymerisasjon) av flere identiske, enkle molekyler (monomere). Eks.: plaststoffer, polyelektrolytter.

Polymere


Populasjon

Antall individer av én art innen et område.

Population


Porevann

Vann i porer i jord- og bergarter.

Intersticial water, pore-water


Porevolum

Volumet av porer og hulrom i jord og fjell.

Pore volum, porosity


Porøsitet

Forholdet mellom volum av hulrom (porer) og samlet volum av en jordart eller bergart. Porøsitet angis vanligvis i prosent.

Porosity


Potensiell evapotranspirasjon

Den maksimale vannmengde som, hvis den var til stede, ville blir overført fra jordoverflaten til luften ved evapotranspirasjon. Potensiell evapotranspirasjon er avhengig av jordoverflatens beskfaffenhet og de meteorologiske forhold. Jfr. evapotranspirasjon.

Potential evapotranspiration


ppm

Parts per million (ppm) (engelsk for deler per million) er en enhet for angivelse av konsentrasjon. En ppm er lik en enhet per million, altså en milliondel. På norsk brukes enten «ppm» eller «deler per million».

ppm tilsvarer milliliter per kubikkmeter (ml/m³) og er i forbindelse med erosjonsintensitet regnet som ppm = tørrvekt/vekt av prøve. Dette vil si at delene per million er målt i milliondeler som volumenheter.

Se nærmere i Wikipedia.Prevalens

Forekomst ved et gitt tidspunkt, vanligvis angitt i prosent (%.).

Primærfellingsanlegg

Anlegg for mekanisk/kjemisk rensing av avløpsvann hvor fjerning av kjemiske fnokker skjer i samme enhet som primærslam. Primærslam etterfølges ikke av biologisk rensetrinn. Hovedhensikten med kjemikalietilsettingen er fjerning av fosfor. Jfr. sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Primary precipitation plant


Primærfortynning

(Initialfortynning)

Den umiddelbare fortynning ved utslipp i resipient. Primærfortynning er hovedsakelig bestemt av avløpsstrålens kinetiske energi og tetthetsforskjeller mellom avløpsvann og omliggende vannmasser. Primærfortynning kan økes vesentlig ved bruk av diffusor. Jfr. sekundærfortynning.

Initital dilution, primary dilutionSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE