VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Pitotrør

Instrument for måling av summen av hastighets- og trykkhøyde i væske eller gass, utformet som et bøyd rør med åpning mot strømretningen. Benyttes for bestemmelse av strømhastigheten i rør.

Pitot tube


Plankton

Frittsvevende dyr og planter i vann. I ferskvann består plankton hovedsakelig av mikroskopiske alger, enkelte sopp og bakterier, protozoer, hjuldyr og krepsdyr. I sjøvann omfatter plankton flere grupper og tildels makroskopiske organismer. Jfr. seston, benthos.

Plankton


Plastrør

Fellesbetegnelse på en rekke kunsstoffrør av forskjellige materialer. Plastrør er vanlig brukt til (hoved)vannledninger, grunnavløpsrør og avløpsrør og rørdeler til bruk over kjellergulv i bygninger. Av materialtyper skilles bl.a. mellom:

PVC (polyvinylklorid)
PEL (Polyetylen med lav densitet)
PEH (Polyetylen med høy densitet)
ABS (akrylnitril-butadien-styren)
PP (polypropylen)
GUP (glassfiberarmert umettet polyester)

 

Plastic pipe


Pluviogram

Kurve som viser nedbørens variasjon med tiden.

Pluviogramme


Pneumatisk ejektor

(for avløpsvann)

Tank for oppsamling av avløpsvann, hvor komprimert luft ved nivåstyring tilføres automatisk for å presse avløpsvannet opp i ledningsanlegg. Liten fare for tilstopping.

Pneumatic sewage pump


Pneumoni

Lungebetennelse, se Wikipedia

Podeslam

Slam med høyt innhold av ønskede mikroorganismer. Tilsettes ved oppstarting av biologiske prosesser. Podeslam er mest benyttet ved drift av råtnetanker.

Seed sludge


Poliomyelitt

Poliomyelitt forårsakes av polivirus. Akutt virusinfeksjon.

Se mer i Wikipedia.

Polyelektrolytter

Elektrolytt av polymere organiske stoffer. Fremstilles syntetisk. Benyttes som hjelpekoagulanter ved kjemisk felling av vann og avløpsvann og som kondisjoneringsmiddel ved slamavvanning. Jfr. polymer.

Polyelectrolytes


Polyklorerte bifenyler

(PCB)

Gruppe syntetiske klorerte hydrokarboner som inngår i mindre mengder i en rekke industriprodukter, f.eks. visse typer olje, maling, lakk, plast, gummi og isolasjonsmateriale. PCB er meget stabile overfor termisk, kjemisk og mikrobiell påvirkning. Rester av PCB finnes i nesten alt biologisk materiale, men særlig hos de høyere ledd i næringskjedene. Jfr. klorerte hydrokarboner.

Polychlorinated biphenylsSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE