VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

P

Permanganattall

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann, bestemt ved oksydasjon med kaliumpermanganat (permanganatmetoden). Vanligvis blir mindre enn halvparten av det organiske materiale oksydert. Enhet: mg KMnO4/l. Jfr. kjemisk oksygenforbruk.

Permanganate value


Permutitt

Gruppe komplekse, hydrerte aluminiumsilikater, naturlige eller syntetiske, med kationebytteregenskaper.

Permutite, zeolite


Permutittfilter

Filter med permutitt som filtermasse. Benyttes for bløtgjøring av vann. Jfr. permutitt.

Permutite filter


Persistent

Brukes om stoffer, f.eks. pesticider, som nedbrytes langsomt i organismer og i naturen.

Persistent


Personekvivalent

(Pe)

Spesifikk belastning eller forbruk pr person med hensyn til vannvolum og/eller forurensningsmengde pr døgn, målt som BOF, fosfor eller nitrogen. Benyttes i VA-teknikken for omregning av beslastninger fra f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde.

I henhold til forurensningsforskriften defineres 1 personekvivalent (pe) som følger:
1 pe = den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk
oksygenforbruk målt over 5 døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn.


For spillvann fra husholdninger kan en regne med følgende spesifikke
forurensningsmengder:

Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g/pe·d
Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 120 g/pe·d
Fosfor (P) 1,8 g/pe·d
Nitrogen (N) 12 g/pe·d
Suspendert stoff (SS) 70 g/pe·dPopulation equivalent


Personekvivalent, pe

Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Pesticid

Stoff som brukes for å drepe uønskede organismer. Det skilles mellom insekticider, herbicider (mot planter), algicider, fungicider (mot sopp) og baktericider.

Pesticide


pH-meter

Instrument for bestemmelse av oppløsningers pH-verdi, basert på måling av potensialforskjellen mellom en glasselektrode - som er følsom overfor forandringer i hydrogenionaktiviteten - og en referanseelektrode. Jfr. pH-verdi.

pH-meter


pH-verdi

Mål for konsentrasjon av hydrogenioner (H+) i vandige oppløsninger. pH defineres som den negative logaritme til hydrogenionaktiviteten, angitt i mol/l (M), og uttrykkes ved en skala som går fra 0-14. Nøytralpunktet ligger på pH 7. Sure oppløsninger har pH-verdi under 7 og basisk over 7. pH kan bestemmes kolorimetrisk ved bruk av fargeindikatorer, men måles fortrinnsvis potensiometrisk med et pH-meter.

pH-value


Piezometertrykk

Summen av trykkhøyden og stillingshøyde i et punkt på en strømlinje.

Piezometer pressureSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE