VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  (Neste)
  ALLE

N

Nedbørhøyde

Mengden av nedbør, vanligvis uttrykt i mm vannhøyde, som er falt på et bestemt sted i et gitt tidsrom.

Depth of precipitation


Nedbørintensitet

Forholdet mellom nedbørmengde og den tid som har gått med for å gi denne mengde. Angis i mm/min for sterke regnskyll.

Precipitation intensity


Nedbørmåler

Innretning for oppsamling og måling av nedbør.

Jfr. pluviograf


Nedbørstasjon

Meteorologisk stasjon for observasjon av nedbør (samt snødekke og snødybde).

Precipitation station


Nedbrytning

(biol.)

Organismers spalting av organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. katabolisme, biologisk rensing, mineralisering, slamstabilisering.

Decomposition


Nisje

(økol.)

Den artspesifikke kombinasjon av levested, funksjon i økosystemet og krav til fysisk/kjemisk miljø. Jfr. habitat.

Niche


Nitratbakterier

Bakterier som kan oksydere nitritt til nitrat.

Nitric bacteria


Nitrater

Salter av salpetersyre. Nitrater dannes ved naturlig, mikrobiell oksydasjon av andre nitrogenforbindelser og er viktige næringssalter. Formel for nitrationet: NO3-. Jfr. nitrifikasjon.

Nitrates


Nitrifikasjon

(Nitrifisering)

Bakteriell oksydasjon av ammonium til nitritt (ved arter av Nitrosomonas) og videre til nitrat (ved arter av Nitrobacter). Jfr. denitrifikasjon.

Nitrification


Norsk Akkreditering (NA)

Et forvaltningsorgan under Nærings- og handelsdepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering. Det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering.


Side: (Forrige)   1  2  3  (Neste)
  ALLE