VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4
  ALLE

M

Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion


Mikroorganisme

Organisme som ikke kan observeres med det blotte øye. Kan være planter (mikrofytter), dyr (mikrozoer) eller bakterier.

Microorganism


Mikroorganismer

Bakterier, soppsporer

Mikrosil

Vanligvis trommelsil med silduk med maskeåpning fra ca 5 til 50 µm. Beregnet på fjerning av finpartikulært materiale fra vann eller avløpsvann. Jfr. trommelsil.

Micro-strainer


Mineralisering

Nedbrytning av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser. Prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved mikroorganismer. Jfr. oppslutning, nedbrytning, slamstabilisering.

Mineralization


Minstefall

(minimumsfall)

Det fall en avløpsledning må ha for at vannet skal oppnå selvrensende hastighet ved en viss fyllingsgrad. Jfr. selvrensende hastighet.


Morfologi

Sier noe om organismers oppbygging.
Se Wikipedia


Side: (Forrige)   1  2  3  4
  ALLE