VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

M

Manometrisk trykkhøyde

En pumpes manometrisk trykkhøyde er summen av statisk trykkhøyde og friksjonstap mellom pumpens sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. geodetisk trykkhøyde.

Manometric pressure head


Marin biologi

Vitenskapen om livet i havet. Jfr. hydrobiologi, limnologi, oseanografi.

Marine biology


Markvann

Vann i den umettede sone. Markvann er dels bundet til jordpartiklene og er dels i bevegelse pga. tyngdekraften. Jfr. umettet sone, infiltrasjonsvann.

Soil water


Marmor

Kalkstein omkrystallisert ved geologiske prosesser. Formel: CaCO3.

Marble


Marmorfilter

Filtermateriale av knust marmor. Anvendes som basisk filtermasse. Er bare effektivt for meget bløtt vann.

Marble filter


Maskinrenset rist

Vanligvis finrist med maskindrevet rensegaffel for fjerning av tilbakeholdt materiale. Ofte diskontinerlig, automatisk drift. Jfr. håndrenset rist.

Mechanically cleaned screen


Maursyre

Maursyre er en fargeløs væske.
Les mer på Wikipedia.

Median

Det midterste måleresultat i en observasjonsrekke når resultatene er ordnet etter verdien.

Median


Mekanisk renseanlegg

Anlegg for fjerning av flytende og sedimenterbart materiale fra avløpsvann. Består vanligvis av rist, sandfang, sedimenteringsbasseng og enheter for slambehandling.

Primary treatment plant


Mekanisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann med mekaniske hjelpemidler, f.eks. rist, sil, sedimentering eller flotasjon.

Primary treatmentSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE