VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  (Neste)
  ALLE

L

Lamellpumpe

Fortrengningspumpe der pumpevirkningen frembringes av bevegelige lameller. Disse beveger seg i en rotor som er eksentrisk lagret i et sylindrisk pumpehus. Jfr. roterende fortrengningspumpe.

Vane pump


Lamellsedimentering

Sedimentering i enheter med parallelle, skråstilte, plane eller korrugerte plater (lameller) med 50 - 70 o helling. Kan belastes vesentlig høyere enn konvensjonelle sedimenteringsenheter ved at den effektive sedimenteringsflate er øket.

Lamella sedimentation


Laminær strømning

Strøm uten turbulens, karakterisert ved paralelle strømlinjer. Jfr. turbulent strøm, Reynolds tall.

Laminar flow, steady flow


Langsomfilter

Sandfilter for biologisk og mekanisk rensing av drikkevann. Vanlig overflatebelastning for filteret 0,1 - 0,2 m3/m2h. Intermittent drift med lang driftsperioder. Rengjøring ved mekanisk fjerning av filterhuden. Jfr. hurtigfilter.

Slow sand filter


Langtidslagret slam

Avvannet råslam som har ligget i haug eller ranke i minst 3 år, uten tilførsel eller uttak av slam i lagringsperioden.
Langtidslagring av avvannet slam vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig sikkerhetsmargin dersom lagringstiden settes til 3 år. Slammet vil fortsatt kunne gi luktulemper og ha dårlige bruksegenskaper.

Langtidslufter

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Hovedenhetene for langtidslufter er luftebasseng og sedimenteringsbasseng. Avløpsvannet har lang oppholdstid i luftebassenget (slambelastningsfaktor lavere enn 0,1). Langtidslufting blir hovedsakelig benyttet for små renseanlegg. Jfr. konvensjonelt aktivslamanlegg.

Extended aeration plant


Lavgradig rensing

Term med uklar betydning. Brukt om mekanisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. høygradig rensing.


Lavtrykkspumpe

Pumpe med lavt leveringstrykk. Når lavtrykkspumpe er en sentrifugalpumpe, er det vanligvis ett-trinnspumpe. Løftehøyde mindre enn 20 mVS. Jfr. høytrykkspumpe.

Low pressure pump


Ledningsevne

Brukes upresist om konduktivitet.

Legionella

Legionella er aktuelt i forhold til VA-faget, spesielt i tilknytning til scrubbere ved fjerning av lukt.

Lenkene nedenfor åpnes i nytt vindu.

Lenke til Arbeidstilsynet

Lenke til Wikipedia om temaet

Lenke til Folkehelseinstituttet


Side:  1  2  3  (Neste)
  ALLE