VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3
  ALLE

L

LOA

Lov om offentlige anskaffelser.

Løftehøyde


Luftebasseng

(Luftetank)

Basseng eller tank for lufting av vann eller avløpsvann.

Aeration tank


Luftesystem

System for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann ved overrisling, mekanisk omrøring eller innblåsing.

Aeration system


Luftet sandfang

Enhet for avskilling av sand fra avløpsvann, med lufteutstyr for å hindre sedimentering av organisk stoff.

Aerated grit chamber


Luftfuktighet

(Fuktighet)

Luftens innhold av vanndamp. Jfr. relativ fuktighet.

Humidity


Lukket filter

Filter innebygd i lukket beholder, vanligvis av stål. Benyttes oftest som trykkfilter.

Closed filter


Luktgrense

Den laveste konsentrasjon hvorved et luktende stoff kan merkes.

Odour threshold


Lut

Betegnelse på oppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) eller kaliumhydroksyd (KOH) i vann. Lut reagerer sterkt basisk. Jfr. base.

Lye


Lysimeter

Innretning for studium av infiltrasjon, fordunstning og avrenning. Lysimeter består av et nedsenket basseng med innold tilsvarende uberørte jordlag og vegetasjon. Bassengets overflate er i nivå med naturlig terreng. Jfr. evaporimeter.

LysimeterSide: (Forrige)   1  2  3
  ALLE