VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  (Neste)
  ALLE

L

Lekasjesøking

Lokalisering av lekkasje på vannledning, vanligvis ved lytting etter lekkasjelyd eller f.eks. ved trykktapsmåling der lytting er vanskelig pga stort leggedyp e.l.

Leakage detection


Lekkasjedetektor


Lekkasjesøker

(Lekkasjedetektor)

Apparatur for avlytting av lekkasjelyder. Består av mikrofon, forsterker og høretelefon. Jfr. lekkasjesøking.

Leakage detector (for listening)


Lekkstrømskorrosjon

Elektrokjemisk korrosjon på metall i jord fremkalt av elektriske strømmer. Jfr. elektrisk drenering, vagabonderende strømmer.

Stray current corrosion


LEL

LEL står for : Lower Explosive Limit.
Eksempelvis aktuelt ved måling av metangass-nivå ved biogassanlegg knyttet til vurdering av eksplosjonsfare.

Lensepumpe

Pumpe for fjerning av vann fra anlegg eller terreng, f.eks. på byggeplasser. Lensepumpe har vanligvis robust utførelse og tåler tørrgang og transport av partikulært materiale.

Drainage pump


Limnigraf

Registrerende vannstandsmåler.

Water level recorder


Limnigram

Kurve som viser vannstandens variasjon med tiden.

Water level graph


Limnologi

Av gresk limne: innsjø. Vitenskapen om fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innlandsforekomster av vann. Jfr. hydrobiologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Limnology


Litotrof

Brukes om organismer som bruker uorganiske stoffer som oksyderbart substrat. Med unntak av de som trenger organiske vekstfaktorer, er litotrofe organismer autotrofe i sin ernæring. Jfr. organotrof.

LitotrophicSide: (Forrige)   1  2  3  (Neste)
  ALLE