VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kadmium

Grunnstoff (tungmetall) med kjemisk tegn Cd. Kadmium benyttes til korrosjonsbeskyttelse (kadmimering) og inngår som bestanddel i enkelte loddemetaller og andre legeringer. Kadmiumforbindelser er meget giftige og akkumuleres i visse organer hos dyr og mennesker.

Cadmium


Kalium

Grunnstoff med kjemisk tegn K. Viktig plantenæringsstoff.

Potassium


Kaliumpermanganat

Kaliumsaltet av permangansyre. Kaliumpermanganat er et kraftig oksydasjonsmiddel og benyttes til behandling av drikkevann samt bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk i vann. Formel: KMnO4. Jfr. permanganattall.

Potassium permanganate


Kalkbehandlet slam

Avvannet slam som er tilsatt brent kalk i slike mengder at temperaturen i slammet har økt til over 55 °C og holdt dette nivået i minst to timer.

Kalkbehandling

Kalk tilsettes drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8 - 8,5 og derved reduseres vannets korrosivitet.

Lime dosage


Kalklesker

Utstyr for fremstilling av kalsiumhydroksyd (lesket kalk) i form av kalkmelk fra kalsiumoksyd (brent kalk) ved oppblanding i vann. Reaksjonen skjer under utvikling av varme.

Lime slaker


Kalkmelk

Kalsiumhydroksyd (hydratkalk) som er oppslemmet og delvis oppløst i vann. Jfr. kalkvann.

Milk of lime, lime milk, lime cream


Kalkstabilisering

I VA-teknikken: tilsetting av kalk for å hindre at biologiske prosesser foregår i slam (pH ca. 11 eller mer). Kalktilsetting gir en tilstandsfiksering og ikke stabilisering i ordets egentlige betydning. Jfr. slamstabilisering, kjemisk inaktivering.

Lime stabilization


Kalkvann

Mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd (hydratkalk) i vann. Jfr. kalkmelk.

Lime water


Kalsium

Grunnstoff med kjemisk tegn Ca. Kalsium forekommer i naturen særlig som karbonater (kalkstein o.a.). Oppløste kalsiumsalter gir opphav til hardt vann.

CalciumSide:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE