VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Korrosivt vann

Vann som pga. lav pH-verdi eller høyt innhold av visse ioner kan fremkalle eller påskynde korrosjon. Jfr. aggressivt vann, sulfatkorrosjon.

Corrosive water


Korrosjon

Kjemisk eller elektrokjemisk angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon benyttes også om den skade som oppstår ved angrepet. Jfr. atmosfærisk korrosjon, elektrokjemisk korrosjon, filiform korrosjon, kjemisk korrosjon, mikrobiell korrosjon, spenningskorrosjon, turbulenskorrosjon.

Corrosion


Korrosjonsbeskyttelse

Beskyttelse mot korrosjon kan oppnås ved elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjonsbeskyttelse), tilsetning av en korrosjonshibitor eller påføring av et korrosjonshindrende belegg (passiv korrosjonsbeskyttelse). Jfr. katodisk beskyttelse, elektrisk drenering.

Corrosion protection


Korrosjonshastighet

Hastighetsforløp av korrosjon, angis vanligvis i vekttap pr flate- og tidsenhet, f.eks. mg/dm2/døgn (mdd), eller angrepsdybde pr tidsenhet, f.eks. mm/år.

Corrosion rate


Korrosjonsinhibitor

Kjemisk forbindelse som ved tilsetning - vanligvis i små mengder - nedsetter korrosjonen betydelig. Eks.: natriumbenzoat, kromater.

Corrosion inhibitor, corrosion preventive


Kortslutning

I VA-teknikken om en hydraulisk situasjon hvor vann beveger seg langs korteste veg fra innløp til utløp i et system, uten å fordeles over systemets fulle tverrsnitt, slik at aktuell oppholdstid blir vesentlig kortere enn teoretisk oppholdstid.

Short-circuiting


Kostra

Kostra står for Kommune-stat-rapportering.
Om Kostra - les mer..(åpner i nytt vindu)


Kritisk hastighet

Den hastighet i et tverrsnitt av en væskestrøm hvor energinivået i strømmen er minst. Inntrer ved overgangen fra strømmende til strykende forhold. Ved denne hastighet har en kritisk dybde (Froudes tall = 1).

Critical velocity


Kronisk bronkitt

En luftveissykom som defineres som hoste med slim i minst 3 måneder pr år i minst 2 sammenhengende år.

Kulvert

Åpen gjennomføring for vann under vei eller jernbane. Brukes også som betegnelse på store, armerte falsrør med fot.

Culvert, drainage ductSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE