VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Konsentrasjonstank

Enhet for fortykking av slam. Slammet tilføres porsjonsvis, og slamvann dekanteres før tømming av fortykket slam. Jfr. slamfortykker.

Batch thickener, sludge thickener


Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet, f.eks. i forbindelse med vassdragsregulering, bruksrett til vannfall og utslipp av forurensende stoffer.

Kontaktbasseng

I VA-teknikken om basseng hvor væsker eller gass og væske, føres sammen for blanding og kontakt. Mest benyttet i forbindelse med kontaktstabiliseringsanlegg og desinfisering.

Contact basin, contact tank


Kontaktstabiliseringsanlegg, biosorpsjonsanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Returslam luftes i et aktiveringsbasseng før det blandes med innkommende avløpsvann i et kontaktbasseng. Egen enhet for aerob slamstabilisering inngår vanligvis i anlegget.

Biosorption plant, contact-stabilization plant


Kontakttid

Oppholdstid i kontaktbasseng, vanligvis i forbindelse med desinfisering.

Contact period


Kontaminert vann

Generelt om vann som er forurenset slik at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Benyttes spesielt om vann som er forurenset med radioaktivt materiale.

Contaminated water


Konveksjon

Overføring ved vertikal bevegelse i luft eller væsker. Brukes særlig om varmeoverføring. Jfr. adveksjon.

Convection


Konvensjonelt aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med mekansik forrensing, luftebasseng og ettersedimenteringsbasseng. Vanlig slambelastningsfaktor for konvensjonelle anlegg ca. 0,2-0,5. Jfr. langtidslufter.

Conventional activated sludge plant 


Kopperas

Handelsnavn på jern(II)sulfat.

Copperas, green vitriol


Korrosiv

Brukes om medium, f.eks. fuktig luft eller surt vann, som kan fremkalle eller påskynde korrosjon.

CorrosiveSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE