VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kolorimetri

(fotometri)

Optisk metode for å bestemme et stoffs konsentrasjon, basert på at lys blir absorbert når det passerer gjennom en oppløsning. Intensiteten av det gjennomfallende (transmitterte) lys registreres visuelt eller måles med et instrument (kolorimeter, fotometer). Kolorimetri benyttes mye i kjemisk vannanalyse. Vannprøven tilsettes vanligvis et reagens som danner en farget forbindelse med den komponent som skal bestemmes. Intensiteten av det transmitterte lys gir et mål for konsentrasjonen av komponenten.

Colorimetry, photometry


Kombinertsystem


Kommunalt avløpsvann

Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 200 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5 % av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann.

Kompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbryting av organisk stoff ved høy tørrstoffkonsentrasjon. Kompost benyttes som jordforbedringsmiddel. Jfr. kompostering.

Compost


Kompostering

Endogen, termofil, aerob prosess for stabilisering av organisk stoff. Foregår bare ved høy tørrstoffkonsentrasjon (min 40 %). I VA-teknikken gjennomføres kompostering vanligvis på slam i forbindelse med fast avfall.

Composting


Kompressor

Maskin for sammentrykking av luft eller gass og levering under høyt trykk. Jfr. blåsemaskin.

Compressor


Kondensjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Kondisjoneringsmiddel

Organiske og uorganiske kjemikalier for å forbedre fortykkings- eller avvanningsegenskaper for slam. Jfr. hjelpekoagulant, polyelektrolytter.

Conditioning aid/agent


Konduktivitet

(Spesifikk (elektrolytisk) ledningsevne)

En elektrolytts evne til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder med gitt overflate og avstand. Konduktivitet inngår i fysikalsk-kjemisk vannanalyse og gir uttrykk for vannets innhold av oppløste salter (egentlig ioner). Konduktivitet måles med et konduktometer ved en definert temperatur, og angis i Siemens (S = 1 /ohm) pr lengdenhet:

1 mS/m = 10-5S/cm,     1 µS/cm = 10-6S/cm.

Conductivity, specific (elektrolytic) conductance 


Konkurranse med forhandlinger

Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med en eller flere leverandører.


Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE