VA ordbok



0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Klosettavløpsvann

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra klosett. Vannmengden varierer med klosettypen. I vakuumsystem anvendes egen ledning for klosettavløpsvann. Jfr. gråvann, BDT-vann.


Knekkpunktklorering

Tilsetning av klor til vann inntil det såkalte knekkpunkt er nådd. Ved knekkpunkt er vannets klorbehov dekket, og en ytterligere dosering av klor vil derfor resultere i en økning av fritt tilgjengelig restklor som er proporsjonal med den tilsatteklormengde. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, klorbehov.

Breakpoint chlorination, free residual chlorination


Koagulant

Kjemikalie for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av vann eller avløpsvann. Jfr. hovedkoagulant, hjelpekoagulant.

Coagulant, flocculant


Koagulering

Brukes generelt om utfelling fra kolloidale oppløsninger. Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner koagulering den umiddelbare prosess etter kjemikalietilsetningen. Jfr. gel, peptisering, flokkulering.

Coagulation


Kobber

Grunnstoff med kjemisk tegn Cu. Kobber benyttes mye som rørmateriale, i elektriske ledninger og som bestanddel i legeringer, f.eks. messing. Kobberforbindelser er meget giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer, og benyttes som pesticid. Jfr. kobbersulfat.

Copper


Kobbersulfat

Kobbersakt av svovelsyre. Oppløsninger av kobbersulfat har vært brukt til å bekjempe alger i innsjøer. Stoffet har usikker og forbigående effekt, og er også giftig for andre akvatiske organismer. Formel: CuSO4 · 5 H2O.

Copper sulphate


KOF


KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Koliforme bakterier


Kolorimeter

Instrument for måling av lysintensitet (fargeintensitet). Jfr. kolorimetri.

Colorimeter



Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE