VA ordbok



0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kloakkstopp

Tilstopping av avløpsøedning som kan føre til oppstuvning av avløpsvann i ledningsnett og evt. kjelleroversvømmelse.

Stoppage, blockage, sewer stoppage


Klor

Grunnstoff med kjemisk tegn Cl. Klor benyttes mye innen vannbehandling, primært som desinfeksjonsmiddel. Jfr. klorgass, klorering.

Chlorine


Kloraminer

Nitrogenholdige klorforbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. drikkevann. Kloraminer dannes når først ammoniakk og deretter klor doseres til vannet. Den øyeblikkelige desinfiserende virkningen av kloraminer er mindre enn av klor, men da kloraminer er mer stabile oppnås til gjengjeld en langtidseffekt.

Chloramines


Klorbehov

Klormengden som er nødvendig for oksydasjon av organsik og uorgansik materiale i vann. Klorbehov bestemmes som differanse mellom tilsatt klormengde og mengden av tilgjengelig klor i vannet etter en viss konakttid. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklortotalt tilgjengelig restklor.

Chlorine demand


Klordioksyd

Gul, giftig gass som lukter klor, formel ClO2. Klordioksyd er normalt mer effektivt enn klor for oksydasjon av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt og smak på vann, men er her i landet ikke tillatt anvendt til desinfeksjon av drikkevann.

Chlorine dioxide


Klorering

Behandling av vann med klor, hovedsakelig i desinfeksjonsøyemed. Klorering foretas ved tilsetning av klorgass eller klorholdige kjemikalier til vannet, f.eks. natriumhypokloritt (NaOCl), kalsiumhypokloritt (Ca(OCl2)) eller klorkalk (CaOCl2). Jfr. desinfeksjon.

Chlorination


Klorerte hydrokarboner

Gruppe organiske forbindelser av grunnstoffene hydrogen, karbon og klor. Klorerte hydrokarboner omfatter bl.a. en rekke syntetisk fremstilte pesticider (DDT, lindan, dieldrin, heptaklor, m.fl.) som passerer gjennom næringskjedene og akkumuleres i fettvevet hos organismer. Klorerte hydrokarboner kan være årsak til forgiftninger, særlig av kronisk art.

Chlorinated hydrocarbons


Klorfenoler

Gruppe organiske forbindelser som bl.a. oppstår ved klorering av fenolholdig vann. Klorfenoler gir lukt- og smaksulemper selv i meget små konsentrasjoner. Jfr. fenoler.

Chlorophenols


Klorgass

Klor i molekylær form, formel Cl2. Klor er en gulgrønn, giftig gass med stikkende lukt. En oppløsning av klorgass i vann betegnes klorvann. Jfr. klorering.

Chlorine gas


Klorofyll

Fellesbetegnelse på en gruppe grønne fargestoffer, hvorav klorofyll finnes i alle fotosyntetiserende organismer. Jfr. fotosyntese.

Chlorophyll



Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE