VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kjemisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. Jfr. utfelling, primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Chemical treatment, chemical purification


Kjemisk slam

Slam dannet ved tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann.

Chemical sludge


Kjemisk stabilisering

Egentlig prosess for kjemisk oksydasjon av organisk stoff til stabile organiske og uorganiske forbindelser. Kjemisk stabilisering skjer vanligvis ved tilsetting av et oksydasjonsmiddel under høyt trykk eller høy temperatur. Jfr. slamstabilisering, mineralisering, kalkstabilisering.

Chemical oxidation


Kjemoklin

Lag i en vannmasse der vannets kjemiske egenskaper forandres hurtig med dypet. Jfr. haloklin.

Chemocline


Kjemosyntese

Dannelse av organisk stoff fra uorganisk materiale ved hjelp av energi fra oksydasjon av uorganiske forbindelser. Eks. på kjemosyntetiserende organismer: fargeløse svovelbakterier, nitrifikasjonsbakterier. Jfr. fotosyntese.

Kjemotrof

Betegner organismer som får energi ved oksydasjon av ulike kjemiske stoffer. Jfr. fototrof.

Chemotrophic


Kjøkkenkvern

(Avfallskvern)

Utstyr for oppmaling av kjøkkenavfall under tilsetting av vann. Kjøkkenkvern er vanligvis montert i utslagsvask.

Garbage grinder


Kjølevann

Vann som benyttes for å fjerne overskuddsvarme fra en prosess eller en utstyrsdel. Vannet kan benyttes direkte, eller indirekte ved varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan medføre uønsket temperaturstigning i resipient. Jfr. industrivann, industriavløpsvann.

Cooling water


Kjøving

Dannelse av sarr og bunnis i elver, eller av issvuller fra mindre vannsig.

Formation of frazil ice


Kloakkrenseanlegg

Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. Jfr. renseanlegg.

Sewage treatment plantSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE