VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Karbonmonoksid

Er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Kalles også kullos.
Den bindes sterkere enn oksygenet til hemoglobinet (et molekyl som har som oppgave å transportere oksygen rundt i blodet - se nærmere i Wikipedia) i de røde blodlegemene og blokkerer oksygentransporten til vevene.

Karbonsyre

Dannes ved reaksjon mellom karbondioksyd og vann. Karbonsyre er en svak syre som danner to rekker salter, bikarbonater (hydrogenkarbonater) og karbonater. Formel: H2CO3.

Carbonic acid


Katabolisme

Biologisk nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser under frigjøring av energi. Jfr. metabolisme, anabolisme.

Catabolism


Kation

Positivt ladet ion. I et elektrisk felt vil kationene vandre mot den negative elektrode, katoden. Jfr. ion, anion.

Cation


Katode

Den negative elektrode under elektrolyse. Ved katoden foregår en reduksjon. Jfr. elektrolyse, anode.

Cathode


Katodisk beskyttelse

Elektrokjemisk korrosjonsbeskyttelse av metaller fremkalt ved senkning av elektrodepotensialet. Metallet som skal beskyttes, gjøres katodisk enten ved hjelp av en påtrykt spenning eller ved tilslutning til et mindre edelt metall (aktivanode, offeranode).Cathodic protection

Kaustisk soda

Handelsnavn på natriumhydroksyd.

Caustic soda


Kavitasjon

Dannelse av gassblærer ved undertrykk, og sammenklapping av disse i turbulent vannstrøm med stor hastighet. Dette kan føre til tæring på fast overflate omtrent som ved syreangrep. Kavitasjon brukes også om selve angrepet og har betydning bl.a. for skipspropeller og vannturbiner.

Cavitation


Ketoner

Ketoner er organiske komponenter, se mer i Wikipedia. Ketoner dannes under anaerobe forhold. Noen ketoner er meget flyktige og kan ha bedøvende effekter samt ha ubehagelig lukt. Ketoner tas opp gjennom hud og luftveier.

Kinetisk energi

Bevegelsesenergi.

Kinetic energySide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE