VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

K

Kalsiumhydroksyd

Sterk base dannet ved reaksjon mellom kalsiumoksyd og vann. Handelsvaren betegnes hydratkalk. Formel: Ca(OH)2.

Calcium hydroxide


Kalsiumhypokloritt

Kalsiumsaltet av underklorsyrling. Handelsvaren inneholder ca. 70 % klor og benyttes til klorering av drikkevann. Formel: Ca(OCl)2.

Calcium hypochlorite


Kapillarsone

Den sone i jordbunnen over grunnvannsspeilet som inneholder kapillarvann.

Capillary fringe


Kapillarvann

Vann som holdes i jordbunnen over grunnvannsspeilet som følge av kapillarkrefter. Jfr. kapillarsone.

Capillary water


Kapillær sugetid

(CST)

Mål for en slamtypes avvanningsegenskaper. Bestemmes ved tiden det tar for slamvann å bevege seg over en bestemt avstand på et kalibrert filterpapir under bestemte betingelser.

Capillary suction time, CST


Karbon

Grunnstoff med kjemisk tegn C. Karbonatomene har utpreget evne til å danne kjeder og ringer og gir derved opphav til et meget stort antall kjemiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Carbon


Karbonater

Salter av karbonsyre. Forekommer oppløst i naturlig vann med en pH-verdi over 8,3. Formel for karbonationet: CO32-. Jfr. bikarbonater, karbonsyre.

Carbonates


Karbonatlikevekt

Kjemisk likevekt i vann mellom uoppløst kalsiumkarbonat, oppløst karbondioksyd og kalsiumbikarbonat. Vann i likevekt vil verken oppløse eller utfelle kalsiumkarbonat. Vannet er aggressivt når det inneholder mer karbondioksyd enn det som tilsvarer likevekten, og kalkutfellende når det inneholder mindre. Likevektsforholdene i vann studeres best ved grafisk fremstilling.

Carbonate equilibrium


Karbondioksid

Er en gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer. Man uttaler navnet ofte etter gassens kjemiske formel, CO2. Karbondioksid forekommer i atmosfæren og utgjorde før den industrielle revolusjon ca. 0,028 volumprosent av luften. I dag er konsentrasjonen steget til 0,038 % på grunn av menneskelig aktivitet.

Ved atmosfærens trykk kan karbondioksid kun eksistere i to faser: gass (når temperaturen er over −78,5°C) og fast stoff (kalt tørris). Når fast karbondioksid oppvarmes, smelter det altså ikke, men går direkte over til gass, dvs. sublimerer.

Se nærmere i Wikipedia.


Karbondioksyd

Fargeløs gass, utgjør ca. 0,03 % av atmosfæren. Karbondioksyd løses i vann og danner bikarbonat som er det viktigste anion i ferskvann. Grønne planter opptar karbondioksyd og bygger opp høyere organiske forbindelser (kullsyreassimilasjon). Formel: CO2.

Carbon dioxideSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE