VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

I

Innsjø

(vatn)

Kan innledes i: obligotrofe -, eutrofe -, mesotrofe -, dystrofe innsjøer.


Lake 


Inntak

Arrangement for å lede vann inn til renseanlegg, pumpestasjon osv. eller begynnelsen på en inntaksledning. Ved vannverk skilles mellom inntak med faste og variable inntaksdyp.

Inlet (-structure, -port, -plant)


Inntaksdam

Demning ved vanninntaket for vannverk, kraftverk o.l.

Intake dam


Inntaksledning

Ledning fra vannkilde til renseanlegg, pumpestasjon eller distribusjonsnett, ofte utstyrt med sil eller rist.

Inlet pipe


Inntaksmagasin

Vannmagasin ved vanninntak. Benyttes vanligvis når inntak av vann ikke skjer direkte fra et reguleringsmagasin.

Intake storage, intake basin


Inntaksrist

Rist i inntaksbasseng eller inntakskammer for å hindre større gjenstander (fisk, grener, o.l.) i å følge med vannet.

Intake screen


Inntakssil

Silinntaksledning eller i inntakskammer for å hindre fisk, større partikler o.l. i å følge med vannnet.

Intake strainer


Intermittent drift

Drift med periodiske avbrytelser.

Intermittent operation


Internkontrollforskriften

Den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i :

  • arbeidsmiljøloven
  • forurensningsloven
  • brann- og eksplosjonsvernloven
  • produktkontrolloven
  • sivilbeskyttelsesloven
  • genteknologiloven
  • strålevernloven
  • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet (og aktiviteten i den forbindelse) skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.Ion

Atom eller atomgruppe som er blitt elektrisk ladet ved å avgi, eventuelt oppta, ett eller flere elektroner. Ionene transporterer strømmen i en elektrolytt. Jfr. anion, kation.

IonSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE