VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE

I

Infiltrasjonsgrøft

(Infiltrasjonskanal, infiltrasjonsbasseng)

Grøft, kanal eller basseng for infiltrering av vann eller avløpsvann i permeable masser. Jfr. infiltrasjon.

Infiltration ditch, infiltration channel, infiltration basin, infiltration trench


Infiltrasjonskapasitet

Jordens (grunnens) evne til å oppta vann.

Infiltration capacity


Infiltrasjonsvann

Egentlig om vann som trenger fra jordoverflaten og ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet. Slikt vann betegnes også sigevann eller synkevann. Infiltrasjonsvann benyttes også om vann som trenger inn i avløpssystem fra grunnen. Jfr. umettet sone, markvann, infiltrasjon.

Infiltration water


Inflammasjon

Betennelse, se mer i Wikipedia.

Inhibitor

Brukes bl.a. om stoff som hemmer kjemiske reaksjoner eller hindrer organismers vekst. Eks.: korrosjonsinhibitor, antibiotika.

Inhibitor


Inkubator

Laboriatoriekammer med regulert lys og temperatur for bl.a. dyrking av bakterier etc. ved biologiske undersøkelser. Jfr. inkubere.

Incubator


Inkubere

Dyrking av organismer i rom med regulert temperatur, lys etc. (inkubator).

Incubate


Inndampningsrest

Upresis betegnelse; bruk heller tørrstoff (ufiltrert prøve), eventuelt oppløst stoff (filtrert prøve).

Innløp

Det sted hvor vann renner inn i et naturlig basseng eller teknisk anlegg. Jfr. tilløp, utløp, avløp.

Inlet


Innløpssone

Lokalt område omkring innløpsarrangement.

Inlet zoneSide: (Forrige)   1  2  3  4  (Neste)
  ALLE