VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7
  ALLE

H

Hydrostatisk trykk

(vanntrykk)

Det trykk som vannet utøver f.eks. mot en dam. Vanligvis angitt som høyde av vannsøylen eller trykk pr flateenhet.

Hydrostatic pressure


Hydrostatisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøyden i et lengdeprofil eller tverrsnitt når væsken er i ro.

Hydrostatic pressure line


Hydrosyklon

Utstyr for sentrifugalavskilling av partikler med høy tetthet fra en væske.

Hydrocyclone


Hygiene

Vitenskapen om den sykdomsforebyggende og helsefremmende medisin.

Hygiene


Hygienisering

Behandling som har som hovedmål å redusere faren for overføring av smittestoffer til mennesker, dyr eller planter ved bruk eller annen håndtering av det organiske materialet.

Hygienisert og anaerobt stabilisert slam

Avvannet slam som er hygienisert ved aerob, termofil forbehandling, pasteurisering eller termisk hydrolyse og deretter anaerobt stabilisert.

Hygrograf

Registrerende hygrometer.

Hygrograph


Hygrometer

Instrument til direkte måling av luftfuktighet.

Hygrometer


Hygroskopisk vann

Kondensert vann på overflaten av faste stoffer, f.eks. jordpartikler.

Hygroscopic water


Hypokloritter

Salter av underklorsyrling. Hypokloritter anvendes som desinfeksjonsmidler. Formel for hypoklorittionet: OCl-. Jfr. natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt.

HypochloritesSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7
  ALLE