VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE

H

Hydrografi

Egentlig geografisk beskrivelse av vannforekomster på jordoverflaten. Brukes ofte om kjemiske og fysiske forhold i ferskvann og sjøvann.

Hydrography


Hydrogram

Kurve som viser vannføring eller vannstand på et bestemt punkt i et vassdrag som funksjon av tiden.

Hydrograph


Hydrologi

Vitenskapen om vannet i naturen, dets forekomst og egenskaper.

Hydrology


Hydrologisk kretsløp


Hydrologisk syklus

Vannets sirkulasjon mellom jordoverflaten og atmosfæren. Kretsløpet omfatter nedbør, lagring av vann, avrenning, fordunstning og transport i atmosfæren.

Hydrologic cycle


Hydrolyse

Spalting av visse salter i ioner som reagerer med vann under dannelse av syre eller base. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon, dissosiasjon.

Hydrolysis


Hydromekanikk

Vitenskapen om væskers likevekt (hydrostatikk) og bevegelse (hydrodynamikk).

Hydromechanics


Hydrometer

Instrument for bestemmelse av væskers egenvekt.

Hydrometer


Hydrometri

Vannmåling; brukes særlig om måling av vannstand og vannføring.

Hydrometry


Hydrostatikk

Vitenskapen om væskers likevekt. Jfr. hydromekanikk, hydrodynamikk.

HydrostaticsSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE