VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE

H

Hydrofil

Brukes om stoffer som tiltrekker eller fuktes av vann. Jfr. hydrofile kolloider, hydrofob.

Hydrophilic


Hydrofile kolloider

Kolloider som stabiliseres av vannmolekyler og danner geler som sveller i vann.

Hydrophilic colloids


Hydrofob

Brukes om stoffer som frastøter eller ikke fuktes av vann. Jfr. hydrofil.

Hydrophobic


Hydroforanlegg

Trykkforsterkeranlegg for vann hvor en pumpe styres av trykket i en vann-luft tank (hydrofortank). Hydroforanlegg benyttes mest for små vannforsyningsanlegg.

Water pressure system, hydrophor system


Hydrofortank

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet et pumpeanleggs høytrykkside. Brukes i hydroforanlegg for å redusere pumpens gangtid, og kan erstatte høydebasseng som trykkutjevningsenhet i små vannforskyningsanlegg. Jfr. hydroforanlegg, vindkjel.

Pressure tank


Hydrogen

Hydrogen er et grunnstoff med kjemisk betegnelse H, som er fargeløs og luktfri. Sammen med oksygen danner hydrogen vann.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogen


Hydrogenkarbonater


Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant.
Les mer på Wikipedia.

Hydrogensulfid

Hydrogensulfid er en fargeløs gass og kjennetegnes med en lukt som minner om råtne egg. Ved høye konsentrasjoner vil luktesansen lammes og gassen vil derved oppleves som luktfri. Hydrogensulfid dannes ved anaerob bakteriell nedbrytning av svovelholdig organisk stoff, eller ved reduksjon av sulfat. Formel: H2S.

Se mer i Wikipedia.

Hydrogen sulphide


Hydrogeologi

Vitenskapen om vannet i grunnen, både i løsmasser og fast fjell.

HydrogeologySide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE