VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE

H

Hydraulikk

Den del av hydromekanikken som har å gjøre med praktiske anvendelser av vann eller annen væske i bevegelse.

Hydraulics


Hydraulisk belastning

Tilført vannmengde pr tidsenhet til reneanlegg e.l. Angis som overflate- eller volumbelastning.

Hydraulic load


Hydraulisk gradient

Energilinjens gradient.

Hydraulic gradient


Hydraulisk middeldybde

I et tverrsnitt av væskestrømmen regnes hydraulisk middelhøyde vanligvis som forholdet mellom arealet av væskestrømmen og bredden av væskeoverflaten.

Hyraulic mean depth


Hydraulisk sprang

(Vannstandssprang)

Hydraulisk sprang forekommer ved overgang fra strykende til strømmende forhold i åpen kanal. Væskeoverflaten heves plutselig lokalt, og i hevningssonen har man karakteristisk, turbulente strømninger.

Hydraulic jump


Hydraulisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller tverrsnitt for væske i bevegelse.

Hydraulic pressure line


Hydraulisk virkningsgrad

En pumpes hydraulisk virkningsgrad er forholdet mellom oppnådd løftehøyde og teoretisk løftehøyde. Hydraulisk virkningsgrad ligger vanligvis mellom 0,70 og 0,95.

Hydraulic efficiency


Hydraulsik radius

Tverrsnittsarealet av en væskestrøm dividert med lengden av den våte omkrets.

Hydraulic radius


Hydrobiologi

Vitenskapen om livet i akvatiske miljøer (både ferskvann og saltvann). Jfr. limnologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Hydrobiology


Hydrodynamikk

Vitenskapen om væskers bevegelse. Jfr. hyrdomekanikk, hydrostatikk.

HydrodynamicsSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  (Neste)
  ALLE