VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

G

Galvanisk korrosjon

Forsterket elektrokjemisk korrosjon fremkalt ved direkte kontakt mellom ulike metaller i en væske.

Galvanic corrosion, contact corrosion


Gardia

Giardia lamblia er en protozoo som hos mennesker kan infisere mage-tarm kanalen. Infeksjon fører til giardiase, en type gastroenteritt med symptomer som diaré, oppkast, rap med smak av råtne egg og magekramper. Giardia smitter fra avføring til munn, og kan overleve lenge i vann i sin cysteform.

Se nærmere..... (Wikipedia, åpner i nytt vindu)

Gassbrenner

I VA-teknikken utstyr for forbrenning av overskuddsgass fra råtnetank.

Gas burner, waste gas burner


Gasslås

Væskefylt sperre for å hindre tilbakestrømning eller utstrømning av gass fra ledning eller beholder. I VA-teknikken oftest benyttet ved råtnetank og gassbeholder. Jfr. vannlås.

Gas trap


Gassutbytte

I VA-teknikken den mengde gass som produseres pr. tilført mengde organisk stoff i en råtnetank.

Gas yield, gas production


Gastroenterit

Magesyke. Kan gi feber, magevondt, blodig diaré.

gebyr

Når kommuner fakturerer sine abonnenter benyttes følgede betegnelser:


Abonnementsgebyr vann (subscription fee water)

Abonnementsgebyr avløp (subscription fee wastewater)

Stipulert mengde vann (stipulated amount of water)

Stipulert mengde avløp (stipulated amount of wastewater)Gel

Geléaktig masse dannet ved koagulering av en kolloidal oppløsning (sol).

Gel


Geodetisk løftehøyde

En pumpes geodetiske løftehøyde er høydeforskjellen mellom vannspeilene på suge- og trykksiden. Jfr. statisk løftehøyde, total løftehøyde, manometrisk løftehøyde.

Geodetic head


Geodetisk sugehøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og vannspeilet på sugesiden. Geodetisk sugehøyde kan være positiv eller negativ. Jfr. statisk sugehøyde, manometrisk sugehøyde.

Geodetic suction headSide:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE