VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

G

Geodetisk trykkhøyde

Høydeforskjellen mellom en pumpes sentrum og høyeste væskenivå på trykksiden. Jfr. manometrisk trykkhøyde, statisk trykkhøyde.

Geodetic pressure head


Giftighet

Toxicity

Gitterrist

Rist benyttet som gangbane.

Lattice, grate


Gjæring


Gjennomsnittlig minstevannføring

Artimetrisk middel av årlig minstevannføringer i en gitt periode i uregulerte vassdrag.

Mean minimum flow


Gjenvinning

Utvinning av nyttbare stoffer fra avfall. Jfr. resirkulering.

Recovery


Gjenvinningsgrad

Den relative eller prosentvise andel av et bestemt stoff som tilbakevinnes fra et avfallsprodukt. Benyttes også om virkningsgraden med hensyn til uttatt suspendert stoff i form av slamkake ved slamavvanning.

Rate of recovery


Gjødselstoff


Gjødselvareforskriften

Dette er en forskrift som regulerer gjødselvaretyper av ulike slag, inklusive avløpsslam. Forskriften setter bl.a krav til innhold av miljøgifter og krav til stabilisering og hygienisering av slammet før bruk.
Gjødselvareforskriften finner du her (åpnes i nytt vindu).


Gløderest

Vekt av tørrstoff etter gløding i ovn ved definert temperatur i området 500 - 650 oC. Mål for innhold av uorganisk stoff. Ved analyse av vann måles gløderest i mg/l, ved analyse av slam i prosent av tørrstoff. Gløderest måles også for suspendert stoff, må da spesifiseres. Jfr. glødetap.

(Total) fixed solids, residue on ignitionSide: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE