VA ordbok0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Fakultativ

Leilighetsvis, valgfri. Benytter f.eks. om fakultativ anaerobe organismer som kan vokse i nærvær eller fravær av fritt oksygen. Jfr. obligat.

Facultative


Fallkum

Kum på spillvanns- eller overvannsledning med fritt vannfall inn i kummen. Benyttes for å begrense strømningshastigheten i de tilknyttede ledninger. Jfr. energidemper.

Drop man hole


Fargetall

Mål for vannets farge. Fargetall bestemmes visuelt eller instrumentelt i relasjon til en standard av kaliumheksakloroplatinat (K2PtCl) og koboltklorid (CoCl2). Enhet: mg Pt/l. Jfr. humus.

Colour


Feces

(fekalier)

Ekskrementer, avføring.

Faeces, excrements


Fekal coli

Uheldig betegnelse på termostabile, coliforme bakterier. Jfr. coliforme bakterier.


FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Se DSBs sider (åpnes i nytt vindu).

Fellesledning

(Kombinertledning)

Ledning for samlet borttransport av spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann. Jfr. spillvannsledning, overvannsledning.


Fellessystem

(Kombinertsystem)

Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles ledning. Jfr. separatsystem.

Combined sewerage system


Fellingskjemikalier

Kjemikalie (normalt jern- eller aluminiumsalter, eller kalk) for koagulering og flokkulering (kjemisk felling) av avløpsvann.

FellingsmiddelSide:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE