VA ordbok



0La ordboka stå på sortert alfabetisk, de andre fanene gir ingen mening da ordboka ikke er laget med kategorisering. Engelsk betegnelse står oppført til slutt. Mer info..

Savner du ord/uttrykk?- send en e-post.


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE

F

Fortykking


Fortynningsfaktor

Angir mengden av regnvann/infiltrasjonsvann i forhold til midlere tørrværstilrenning i et avløpsnett. Benyttes bl.a. i forbindelse med regnvannsoverløp. Jfr. overløpsinnstilling.


Forurensningsforskriften

Forskriften finner du her (lenke, åpnes i nytt vindu).
Lenke til SFT (åpnes i nytt vindu)

Fosfater

Salter av fosforsyre. Fosfater er viktige næringssalter. Det sjelnes mellom enkle fosfater (ortofosfater) og komplekse fosfater (polyfosfater, metafosfater). Komplekse fosfater benyttes bl.a. i syntetiske vaskemidler og innen vannbehandling til å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser. Formel for ortofosfationet: PO43-.

Phosphates


Fosfor

Grunnstoff med kjemisk tegn P. I vann foreligger forsfor som ortofosfater, polyfosfater eller organisk bundet. Fosfor er et viktig plantenæringsstoff.

Phosphorus


Fosforsyre

Fosforsyre er en middels sterk syre.
Les mer i Wikipedia.

Fotometer

Instrument for måling av lysintensitet. Jfr. kolorimetri.

Photometer


Fotometri


Fotosyntese

Dannelse av karbohydrater fra karbondioksyd og vann ved utnyttelse av lysenergi absorbert av klorofyll. Jfr. assimilasjon, autotrof, kjemosyntese.

Photosynthesis


Fototrof

Betegnelse på organismer som benytter lys som energikilde. Jfr. kjemotrof.

Phototrophic



Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Neste)
  ALLE